ثبت نام رویداد عرضه و تقاضای فناوری ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی

1 اطلاعات رویداد
2 حضوری یا آنلاین
3 مشخصات شرکت
4 مشخصات نماینده
5 تأیید نهایی
  • * رویداد عرضه و تقاضای فناوری ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیران و کارشناسان این مجتمع و شرکت های دانش بنیان و تولید کننده سراسر کشور در تاریخ 1400/8/23 در محل پارک علم و فناوری استان بوشهر برگزار خواهد شد.

    * این رویداد در دو بخش صبح و بعداز ظهر برنامه ریزی گردیده که برنامه صبح شامل ارائه تقاضای فناوری و تجهیزات مورد نیاز مجتمع گاز پارس جنوبی توسط مدیران این شرکت می باشد و بعدازظهر جلسات B2B و مذاکره بین مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده با مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاه های حاضر در این رویداد برگزار خواهد شد.

    *متقاضیان می توانند بصورت حضوری یا آنلاین در این رویداد شرکت داشته باشند که درخواست کنندگان شیوه حضوری می بایست مبلغ 6 میلیون تومان به عنوان هزینه های حضور پرداخت نمایند .

    *شرکت در جلسات مذاکره فقط شامل شرکت کنندگان شیوه حضوری در این رویداد می باشد

فهرست