ما در برگزاری این رویداد تلاش می نماییم تا تمامی شرکت کنندگان براساس توانمندی ها، خدمات یا محصولات خود بتوانند بهترین نتیجه و بازخورد را کسب نمایند. در همین راستا فرای حضور عادی در نمایشگاه فرصت های ویژه ای برای بازاریابی و تبلیفات شرکت های متقاضی در نظر گرفته و برنامه ریزی خواهیم نمود. با توجه به تفاوت در خدمات و محصولات ارائه شده توسط شرکت ها و مخاطبین خاص آن ها و همچنین بازدیدکنندگان متفاوت از سازمان های زیرمجموعه وزارت نفت، پتروشیمی های مستقر در منطقه پارس جنوبی و یا شرکت های خصوصی و پیمانکاران، روش های تبلیغات، بازاریابی و ارائه متفاوت نیز طلب می نماید.

از این روی ما در شرکت شتاب دهندگان بازار پارس پیشنهاداتی به شرح ذیل به شرکت های متقاضی تبلیغات خاص که دارای ویژگی های مدنظر ما نیز باشند ارائه می نماییم.

پیشنهادات:

1- تبلیغات مشارکتی در تمامی مستندات و فرم های چاپی، غیرچاپی(فیلم، کلیپ)، قبل و حین برگزاری نمایشگاه

2- ارائه خدمات و محصولات شرکت بصورت غیر مستقیم در کارگاه های آموزشی تخصصی که توسط برگزار کننده نمایشگاه برنامه ریزی خواهند گردید.

3- برنامه ریزی برگزاری نشست های اختصاصی با مدیران و یا کارشناسان مدنظر شرکت ها توسط برگزار کننده نمایشگاه

4- تعیین وقت سخنرانی و ارائه برای مدیر ارشد شرکت در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه

5- نمایش ویژه برخی محصولات یا خدمات خاص بصورت برنامه های رونمایی یا نمایش در محیطی ویژه

تمامی موارد ذکر شده بالا براساس محصولات و یا خدمات شرکت ها و همچنین نظرات مدیران متقاضی این خدمات ویژه قابل برنامه ریزی، تغییر و تحول می باشند و کارشناسان شرکت شتابدهندگان بازار پارس(مجری نمایشگاه) به عنوان مشاوران شما در این راستا شرایط شرکت های متقاضی را بررسی و بهترین پیشنهادات را که در چارچوب نمایشگاه بوده و بیشترین تاثیرگذاری را نیز داشته باشند به شما اعلام می نمایند.

شرکت کنندگان محترم:

با توجه به محدودیت تعداد ارائه این خدمات ویژه به شرکت های متقاضی می بایست در اسرع وقت نسبت اعلام درخواست خود به دبیرخانه نمایشگاه اقدام نمایید.

 

فهرست