شرایط و ضوابط  نمایشگاه حراست، امنیت و فناوری اطلاعات نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی

تنظیم و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ی پذیرش در نمایشگاه ساخت داخل  نمی باشد و ثبت نام قطعی پس از واریز وجه صورت می گیرد.

اعلام انصراف پس از ثبت نام و واریز وجه پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمی گردد.

در صورت تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه اعلام انصراف امکان پذیر نمی باشد.

چنانچه مشارکت کننده ای نسبت به ساخت غرفه (خودساز) اقدام نماید می بایست حداقل دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه مذکور طرح سه بعدی مورد اجرا را به دبیرخانه نمایشگاه ارائه و نام پیمانکار غرفه سازی جهت بررسی و تایید صلاحیت و دریافت ضمانت های لازم در خصوص تخریب و تخلیه طرح غرفه را به دبیرخانه معرفی نمایند.

مشارکت کنندگان محترم ملزم هستند کلیه کالاها و تجهیزات خود را قبل از ورود به نمایشگاه و سه روز پس از اتمام نمایشگاه بیمه کامل نمایند و درصورت بروز هرگونه حادثه ای دبیرخانه نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

طبق قوانین نمایشگاه محافظت از اموال و دارایی های غرفه داران به عهده خودشان می باشد و نمایشگاه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

طبق قوانین نمایشگاه محافظت از اموال شخصی بازدید کنندگان بر عهده خودشان می باشد و نمایشگاه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

جانمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام و به تشخیص دبیرخانه نمایشگاه می باشد.

شرکت کنندگان نمایشگاه می بایست ۴۸ ساعت قبل از تاریخ افتتاح، کالای خود را ارسال نماید و درصورت غرفه سازی ۲۴ ساعت قبل از برپایی نمایشگاه مراحل ساخت غرفه تمام شده باشد.

خروج کالا از غرفه ها در روز 9 دی ماه 1399 بعد از  اتمام ساعت بازدید و اخذ رسید تسویه حساب از دبیرخانه امکان پذیر می باشد.

در صورت نیاز به اقلام و امکانات اضافه (تجهیزات نمایشگاهی) با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به برق اضافه با هماهنگی لازم یک هفته قبل از تاریخ برگزاری اقدام شود و هزینه ی برق مصرفی اضافی از مشارکت کننده بر اساس تعرفه اخذ می گردد.

شرکت های حاضر در نمایشگاه می بایست حداکثر یک هفته قبل از برپایی حراست، امنیت و فناوری اطلاعات نفرات خود را جهت شرکت در کارگاهای تخصصی را به دبیرخانه اعلام نمایند.

فهرست