پوستر نمایشگاه‌ ها

پوستر چهارمین نمایشگاه فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و حراست صنعت نفت ایران pisec 2023
پوستر چهارمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات،
ارتباطات، امنیت و حراست
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران (pisec 2023)
دومین نمایشگاه سلامت، ایمنی و محیط زیست پارس- Pars HSE
پوستر دومین نمایشگاه تخصصی سلامت، ایمنی
و محیط زیست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (HSE Pars)
نشست توسعه بازار شرکت های تولیدکننده و دانش بنیان کشور در پالایشگاه گاز فجر جم

پوستر

نشست توسعه بازار شرکت های تولیدکننده و

دانش بنیان کشور در پالایشگاه گاز فجر جم

فهرست