ثبت نام نشست توسعه بازار شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده کشور در شرکت پالایش گاز فجر جم

1اطلاعات رویداد
2حضوری یا آنلاین
3مشخصات شرکت
4مشخصات نماینده
5تأیید نهایی
 • * نشست توسعه بازار شرکت های تولیکننده و دانش بنیان کشور در شرکت پالایش گاز فجر جم با حضور مدیران و کارشناسان این پالایشگاه و شرکت های دانش بنیان و تولید کننده سراسر کشور در 2 روز از تاریخ 1401/05/24 تا تاریخ 1401/05/25 در استان بوشهر، شهرستان جم، شرکت پالایش فجر جم برگزار خواهد شد.

  * این رویداد در دو روز متوالی صبح و بعداز ظهر برنامه ریزی گردیده که برنامه روز اول شامل ارائه تقاضای فناوری و تجهیزات مورد نیاز شرکت پالایش گاز فجر جم توسط مدیران واحدهای این شرکت می باشد و بعدازظهر جلسات B2B و مذاکره بین مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده با کارشناسان واحدهای تخصصی در خصوص نیازمندی های فناورانه و موضوعات جانبی بازرگانی و تامین کالا خواهد بود و روز دوم نشست عمومی و جمع بندی با مدیرعامل شرکت پالایش فجر جم و مدیران ارشد این پالایشگاه برگزار می گردد و بعدازظهر روز دوم برنامه بازدید از سایت و شاپ های این شرکت پالایش انجام خواهد پذیرفت .

  *متقاضیان می توانند بصورت حضوری یا آنلاین در این رویداد مشارکت داشته باشند که متقاضیان شیوه حضوری از سراسر کشور می بایست مبلغ 10 میلیون تومان و متقاضیان حضوری از استان بوشهر (شرکت های پارک علم و فناوری و سایر شرکت های مستقر در استان بوشهر) مبلغ 5 میلیون تومان و شرکت کنندگان آنلاین مبلغ 3 میلیون تومان به عنوان هزینه های حضور در این رویداد را می بایست پرداخت نمایند .

  * هزینه های اعلام شده بخش حضوری برای یک نفر از هر شرکت در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش تعداد حاضرین هر شرکت (فرد یا افراد همراه) هزینه 5 میلیون تومان به ازای هر نفر به فاکتور نهایی اضافه می گردد.

  *شرکت در جلسات مذاکره فقط شامل شرکت کنندگان شیوه حضوری در این رویداد می باشد

  * شرکت کنندگان می بایست به شیوه ای برنامه ریزی نمایند که صبح روز 1401/05/24 ساعت 10 صبح در شهر جم(پالایشگاه فجر جم) حاضر باشند و اقامت شب 24 مرداد با برگزار کننده می باشد و اسکان تامین گردیده است و همچنین زمان برگشت را برای پس از ساعت 17 بعداز ظهر روز 1401/05/25 برنامه ریزی نمایید. نزدیک ترین فرودگاه به شهر جم فرودگاه بین المللی عسلویه می باشد ولی در شرایط نبود بلیط برای تاریخ های مذکور امکان استفاده از فرودگاه شیراز و فرودگاه بوشهر با فاصله حدودی 300 کیلیومتر وجود دارد.

  *مشارکت کنندگان آنلاین فقط در جلسات ارائه نیازمندی های فناورانه و جلسه جمع بندی روز دوم حضور خواهند داشت.

  * خدمات هتل محل اسکان، حمل نقل و پذیرایی صبحانه، ناهار و شام به شرکت کنندگان حضوری ارائه می گردد.

فهرست